KOMPLEX IPMA ÉS PMI ALAPÚ PROJEKTMENEDZSER KÉPZÉS - 12 NAP

Tematika

1. nap

Projektszemlélet és projektmódszertanok – Vízeséstől az agilitásig

Bemutatkozás, bevezetés, szabályok, összhangteremtés

A tananyag részletes ismertetése, bemutatása

 

1. Projektek

Mitől más a projekt, mint a mindennapi rutin? Mi projekt és mi nem az?

A projekt lényege a PM és a Megbízó szemszögéből

A projekt definíciójának közös kidolgozása

 

2. Menedzsment és vezetés

A vezetői funkciók szabályozási modellje

Menedzsment-elvek és vezetési koncepciók

Követelmények a menedzserrel szemben

Vezetői szerep, vezetési technikák és vezetési stílus

Lehetséges vezetői stílusok

Vezetői stílusok alkalmazása és hatásuk szerepjáték

 

3. Projektmenedzsment

Hogyan illeszkedik a PM szerepköre a cég többi menedzserének szerepéhez?

A PM feladatai

Lehetséges PM szerepfelfogások: a menedzser és a leader

PM napi gyakorlatában jól hasznosítható elvek és megközelítések

PM eszközök a vállalati kultúra tükrében: lehet-e széllel szemben?

Folyamatszervezési, optimalizálási gyakorlat

 

2. nap

Szervezés, rendszerek és kreativitás a projekt szolgálatában

4. Kreativitás és problémamegoldás

Intuitív technikák

Analitikus (diszkurzív) módszerek

Problémák a projektmunka során

A probléma-megoldási folyamat

A probléma-megoldási folyamat segítésére alkalmazható módszerek és technikák

Probléma elemzési gyakorlat

 

5. Rendszerszemlélet

A rendszer fogalma, összetevői és ábrázolása

Zárt és nyílt rendszerek

“Kemény” és “lágy” rendszerszemléletek

Rendszerelvű projektszemlélet

Helyzetelemzési gyakorlat

 

6. Szervezetek kialakítása

A szervezés alapjai

Ki a főnök? Alapvető vállalat és projektszervezeti formák, előnyeik, hátrányaik

Szervezetfejlesztés és folyamat- és működésszervezés

Projektszervezeti formák előnyeinek s hátrányainak elemzése csoportos vitában

 

3. nap

A projektcélok meghatározása

7. Projektcélok

Hatáskörön túli célmegvalósítás

Mit, mikor, mennyiért? A PM mágikus háromszöge

Célfunkciók, céltulajdonságok

A projektcélok kialakításának folyamata

Hatókör, leszállítandók, metrikák, mérendő értékek

A célstrukturálás szerepe és módszerei

A célellentmondások kezelése és a priorizálás

Stratégiai célok és projekt célok harmonizálása

 

8. Projektérintettek, stakeholderek kezelése

Projektek és környezetük

A megbízó a PM, a team és a környezet céljai

Hogyan szerezzünk információkat?

Az érintettek értékelése és besorolása

A kiemelt érintettek kezelése

A legfontosabb stakeholderek felismerése, legjobb kezelési stratégiák

4. nap

Korai tervezés

9. Projektszakaszok és mérföldkövek

Miért kell fázistervet készíteni?

A szakasztervezés értelme és hasznai

A mérföldkövek jelentősége

Elvi típusok, gyakorlati következmények

Kulcsesemények tervezése

 

10. Projektstrukturálás

A PST (WBS) felépítése, alaptípusai

Miért fontos a jó munkacsomag definiálás?

Mitől rossz, milyen az ideális, milyen a működőképes PST?

Feladat strukturálási gyakorlat

 

11. A projektcsapat összeállítása és értékelése

A projekten belüli munka különleges keretfeltételei

Munkaerő meghatározása és kiválasztása a projektben

Az értékelés területei

A kiválasztás folyamata: operacionális vagy intuitív módon döntsünk?

 

5. nap

Tervezés és kontrolling

12. A projekt fő tervei

Az időtervezés fontossága

Tevékenység- és határidő-menedzsment

A tevékenység- és határidő-menedzsment alapjai

A hálóterv-technika, mint a tevékenység- és határidő-tervezés eszköze

A kritikus út és a tartalékidők szerepe

Eszközmenedzsment

Eszköztervezés

Költségmenedzsment

Összevont tervezési gyakorlat

 

13. Projektirányítás és teljesítményértékelés

Az integrált projektirányítás alapjai

Előrehaladás-mérés

A teljes készültség kiszámítása

A terv-tény összehasonlítás módszere

Eltéréselemzés

Trendanalízisek

Intézkedések projektek irányításához

Valós projektek plenáris mérföldkő trendelemzése

 

14. Dokumentáció-menedzsment

Mi a fontosabb a tett, vagy a papír?

Mire jó a dokumentáció?

Mitől dokumentum a dokumentum?

Lehet dokumentum elektronokból? Az e-dokumentumok előnyei és csapdái

 

6. nap

Változás és átalakulás

 

15. Konfiguráció- és változtatásmenedzsment

 A konfiguráció-menedzsment jelentése, indítéka és haszna

A konfiguráció-menedzsment módszertani koncepciója

A konfiguráció-menedzsment részterületei és módszerei

Változtatási igény sablon készítése

 

16. Tanuló szervezet

A tanulás alanyai és tanulási típusok

A tanuló szervezetek sajátosságai, eltérések a hagyományos szervezetektől

Előfeltételek, előnyök, hátrányok

Változások kezelése

Cselekvési területek (terek) felkutatása

“Change Agents” – hogyan ismerhetők fel

Az ellenállások kezelése

Változásmenedzsment gyakorlat

 

Tudásfelmérés / Próbateszt: 1,5 óra

 

7. nap

Kommunikáció és beszámoltatás a projektben

17. A sikeres tárgyalás alapjai

 Hogyan tegyük hasznossá a megbeszéléseket?

 A tárgyalás nem szükséges rossz, hanem egyedülálló lehetőség!

Projekt team megbeszélések és workshopok szervezése

Tárgyalások levezetése (Előnyszerző, Kreatív (probléma megoldó),

Előnyszerző tárgyalás lefolytatása

 

18. Kommunikáció

A kommunikációs vakfoltjaink

A kommunikáció klasszikus “adó – hír – vevő” modellje

A kommunikáció alaptételei, és következményeik a projektkommunikációra

Az eredményes kommunikáció feltételei

A kommunikáció közlési szintjei: a 4 fül modell

Metakommunikációs gyakorlat

Nemverbális kommunikáció

Verbális kommunikáció

Eszközök által közvetített kommunikáció (Mediális kommunikáció)

Brainstorming szervezése és moderációja

Prezentáció a projektben

Prezentációs verseny

 

19. Információmenedzsment

A PM feladatai az információk kezelésében

A projektbeszámolók áttekintése

 

8. nap

A teamtagok kezelése, csapatmunka

20. Motiváció

A feladatmegoldás által felszínre került, az adott szervezetben releváns motivációs elméletek/stratégiák ismertetése

A motiválás lehetséges területei, megfelelősége, hasznosulása a cégnél

Az elméletek által sugalltak, és a cégnél / projektekben alkalmazott gyakorlat ütköztetése, egyéni stratégiák skálája, eredményessége

Cégszekér, Motivációs eszköztárunk

 

21. Csapatmunka

A csoportok fejlődése, Csoportdinamika

A csoporton belüli létezés csapdái

Csoportfejlődési játék

 

22. Konfliktusmenedzsment

Mi a konfliktus?

A konfliktusok fajtái és okai.

Tipikus konfliktusok a projektben.

Kooperatív (moderált) konfliktusszabályozás

Participatív (vezetői) konfliktuskezelés

Csoporton belüli konfliktus feldolgozás

Az egyénileg preferált konfliktuskezelési stratégia az érdekeink érvényesítésére, előnyeik, hátrányaik

Thomas Kilmann

 

9. nap A kockázatok elkerülése és a lehetőségek megragadása, hogyan vigyük sikerre a projektet, és hogyan legyünk magunk is sikeresek?

23. Önmenedzselés

Miért van szükség önmagunk menedzselésére?

Személyiségünk (MBTI)

Vezetői MBTI

Személyes erőforrásaink, képességeink

Az önmenedzselés lehetséges technikái

Az egyéni célok rendszere. Miért dolgozom? Miért élek? Mivel, és miért azzal töltöm az időmet? Mi leszek, ha nagy leszek?

Egyéni életcél, önmegvalósítás és az erőforrásaim

 

24. Kockázatmenedzsment

Kockázatok és lehetőségek

Mi a kockázat, és mi nem az? A kockázat fogalma

Kockázat azonosítás

Kockázat elemzési módszerek

Kockázat kezelési lehetőségek

Szerződéses kockázatkizárás

Kockázatelemzési gyakorlat

 

10. nap

A projektek indítása és zárása

25. Program, portfólió, projekt

A stratégiai célok és a projektcélok kapcsolata

A projektek egymás melletti futtatásának elvi módjai

Vállalaton belüli többprojekt-menedzsment

Szükséges szervezeti formák

Saját projektek métakörnyezete

 

26. Projektindítás és zárás

 Az eredményes projektindítás folyamata

A projektindító workshop (PIW)

Projektlezárás és -értékelés

Miért van szükség a projekt szisztematikus lezárására és a projekttapasztalatok értékelésére?  Milyen feladatokat kell elvégezni a projekt végén, milyen problémák merülhetnek fel, és mit lehet tenni ellenük?

A projektzáróülés

PIW-ek szervezése, agenda és tematika

 

27. A projektsiker és -kudarc, minőségmenedzsment

Most akkor nyertünk? Kritikus sikertényezők; minőségmenedzsment a projektben

Összefoglaló versenyfeladat

 

11. nap Összegzés, tudáselmélyítés

 

Teljes projekttervezési esettanulmány kidolgozása

Bevezetés

Csoportmunka

Záróprezentáció és kiértékelés

Összefoglalás, konzultáció. A tanfolyam értékelése

 

12. nap Záróvizsga

A záróvizsga 2 részből áll, időtartama 2x120 perc, tartalmilag egyszeres és többszörös választós feladatotokból, rövid szöveges választ adó feladatokból, hosszabb elemzések készítéséből, összehasonlító feladatokból, projekttervezési és kontrolling feladatokból áll (pl. trendelemzés, hálóterv számítás, pst, stb.) A tankönyv, jegyzetek szabadon használhatóak.Agora Intézet © 2023 Minden jog fenntartva I Adatkezelési tájékoztató

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002075